2009, април - две по двадесет години по-късно (щракала Руми)
IMG_0944
IMG_0945
IMG_0946
IMG_0947
IMG_0948
IMG_0949
IMG_0951
IMG_0952
IMG_0953
IMG_0954
IMG_0955
IMG_0956
IMG_0957
IMG_0958
IMG_0959
IMG_0960
IMG_0961
IMG_0962
IMG_0963
IMG_0964
IMG_0965
IMG_0966
IMG_0967
IMG_0968
IMG_0970
IMG_0971
IMG_0972
IMG_0973
IMG_0975
IMG_0976
IMG_0977
IMG_0978
IMG_0979
IMG_0982
IMG_0983
IMG_0984