2009, април - две по двадесет години по-късно (щракал Тренков)
Леле, и тия са ми били съученици!
Хей, нали аз съм фотографът, не ти!
А-а-а, какво щях да ви казвам...
Не мо'е да бъде.
Руме, виж го тоя зад тебе колко е одъртял!
Навий ми будилника за осем