РАШКО РАНГЕЛОВ

1925-1998

 

Журналист, юрист, публицист. Литературната си дейност Рашко (Рашо) Рангелов започва през 1944 г. като нещатен сътрудник на редица списания с туристически и природозащитни материали. Редактор в редакция на БТА, редактор на сп. "Читалище". Занимава се с критика и публицистика. Автор на поредица литературни изследвания и на близо 400 материала в средствата за масова информация, както и на историко- публицистично изследване на законодателството в печата на България. Член на Съюза на Българските журналисти. Печатал е под псевдонимите: Радосвет Миролюбов, Лудогор, Еразъм Софийски, Разум Златин и др.

Description: H:\WEB\Sites\RashoRan\Rasho.jpg

Рашо Рангелов успя да довърши, но не и да публикува книгата на своя живот - "Дядо Рашовата колиба". Това e историко- психологически анализ на едни отминали времена - писан тайно и по разбираеми причини, писан в постоянно напрежение. Тук, започваме представянето на  този мемоарен труд.

Разказът следва две успоредни линии - историческа  - времето от спомените и "настояща" - времето, в което е писана конкретната глава. Това, когато е възможно, се отразява в заглавията на главите. 

 

                   "Дядо Рашовата колиба"

Книга I "Детство" - до 1931


ВЪВЕДЕНИЕ

Глава I  Улица "Кокиче". Ода за трънчанина.
Разходките на Димо  Казасов и Вълко Червенков


Глава II 
 Дядо Рангел и Балканската война

Глава III  
Световната война

Глава IV  Призракът на комунизма

Глава V Тетин Кольо и леля Олга

Глава VI  БЗНС и Стамболийски

Глава VII  Родителите

Глава VIII  1923 - Въстанието

Глава IX  Тетин Стефан и леля Рени

Глава X  1924 - наместване на пластовете

Глава XI Леля Леса и всемирната революция

Глава XII 1925 - между Хитлер и Сталин

Глава XIII Леля Люба и Джими Картър

Глава XIV 1926 - година на фашистките диктатури


ЕПИЛОГ - ПРОЛОГ


Книга II "Ранно юношество" 1931 - 1939

 

 

 

Глава I 1931- и други - Дупница

Глава I1932 - Долу Ньой!

Глава III 1932 - "Детска радост" и другите

Глава IV 1932 - ІІІ Дупнишка прогимназия

   

Глава 1932 - Македонските борби

Глава VI 1933 -Георги Димитров в Лайпцигския процес


Глава VII 1933 - Хитлер идва на власт.  Още за ВМРО.

  

Глава VIII 1934 - Превратът на 19-и май 

Глава IX  1935 - Горна Джумая - бит и култура

      .

Глава1936 -  Прогимназията в Горна Джумая

 

Глава XI 1936 - Съотношение на силите в Европа

      .

Глава XII 1937 - Гражданската война в Испания

Главa XIII 1938 - Взрив на националното чувство.

   

Глава XIV 1981 - Речник на опаките понятия.

1939 - Втора Световна Война - причини и начало.

 

Глава XV 1981 -  Среща с Клавдия Заимова.

 1938/39 - в ІV гимназиален клас.

Книга III     "Път към пълнолетие"  1940 - 1949
Глава I 1940 -  Германия и СССР - могъщи съюзници.      Еуфорията Южна Добруджа.


Глава II 1981 - Рокади по върховете на властта.
 1940-44 Фашизъм в България - що е то?


Глава III  1941 - Провидението и купоните. Евреите. Балканите. Германците в България. Източният фронт.

Глава IV  1942 - Катин и Виница. Пиротската гимназия. Софийска IV мъжка гимназия. 

Глава V 1981 - Смъртта на Людмила Живкова.    
1943 - За въоръжен фронт. За сп. "Ученически подем". 

Глава VI Интермедия  - "За комунистическата нравственост".  
Глава VII 1944 София под бомбите. Правителствата
на Багрянов и Муравиев. Превратът на 9 IX. 


 Глава VIII
1949 - един опит за политическо и историческо есе.

  

Книга III Б  "Революцията"  1944 - 1946
Глава I  1981 - Людмила Живкова и "България 1300".
.
1944 - Дни след 09.09 - партизани, затвор и очаквания. 

Глава II 1981 - Последствия от  агресията в Афганистан
.
1944 - Регентството и първи комунистически маневри.

Глава III 1944 - Два месеца "Революция".  СА в София. Московска конференция.  Партизани-милиционери.
Глава IV 1944 - В подготовка за Народния съд. Милиция срешу армия - 4-то Постановление на МС. 

Глава V 1944-45 - Народният съд и черните забрадки. Жертвата ГеМето. Затворнически неволи.

Глава VI 1945 - Концлагер или затвор? Народният съд: "смърт, смърт, смърт". "Доброволно" в ТКЗС.
Глава VII 1982 - За "соцбизнеса". 1945 -"Правото" в Софийския Университет. Несъстоялите се избори.

Глава VIII  1982 -  БЗНС "Главоногото".                  
 1945 -
БЗНС технология на разцепването.

Глава IX 1982 -  Разбратимяване със СССР???                  
 1945 -  Демократическата партия.  Изборен ноември 
Глава X 1983 -  Фондация "Людмила Живкова".
1946 -"Желязната зявеса" - 
реч на Чърчил във Фултън.

Глава XI
1982 - Феминизация на обществото.
1946 - БКП овладява армията.
от

Глава XII

Глава XIII


Книга IV "Разгром на опозицията и утвърждаване на комунистическата власт"  
1947 - 1950
Глава I 1947- Ускоряване на революционния процес.

Глава II 1947 и 1982 -  стандарти на животГлава IX 1948 - Февр.  революция в Чехословакия. 

Глава X 1948 - Настъпление на идеологическия фронт

Глава XI Един урок по Диамат

Глава XII 1948 - Формиране на блоковете


Гл.XIII За Людмила Живкова и за Георги Димитров

Глава XIV 1949 - Трайчо Костов и "Юда-Тито"

Глава XV 1949 - Песните на пасторите-евангелисти

Глава XVI 1950 - Апогеят на световния болшевизъм

ПОЛУЕПИЛОГ Време за почивка


Книга V  1950-1953
Глава I1982 -Здравословни проблеми и възстановяване.
1950 -  Първа година в "родната казарма"

Глава ІI 1983 - За Юрий Андропов - вицове и легенди.
    1951 - Колективизацията. Военният съд в Хасково Глава IІI 1983 - Студената Война - ново начало.
    1951 - Лозунги, строителство и атомна бомба..

Глава ІV 1983 - За Германия - сега и преди.
   1951-52  - В Първа Гвардейска Софийска дивизия..

Глава V  Кап и соц-икономиката през 80-те.   
 
   1952  - Втората комисия за Катин и Виница..

Глава VІ За печата през 1953.   
 
               За печата през 1983..
Глава V 1983 - Казусът "Златна Панега". 
 1953 - Време на "относително богатство".   

Глава VIII 1983 - Жлъчката и акад. Топенчаров. 
 1953 - Волният живот на един стажант-съдия.

ПОСЛЕПИС 1983 - Стокхолмска конференция  по разоръжаване.


Книга VI  недовършена
Глава I 1984 - Годината на Джордж Оруел. Тридесет -  годишните  и системата. Комунизмът и Никарагуа.

Глава II 1984 - Държава на лентяите. Трите съставки на социализма.  Семейството при социализма.

Глава ІII 1985 -Акция "Покръстване". Разоръжаване  в Космоса. 1954-а  Виетнам. Н. С. Хрушчов

Глава ІV 1985 - За труда на соц.-пенсионера.
 1954 - На работа в Българската Телеграфна Агенция.

Глава V 1985 - Научно-техническата революция.
1955 - ІІІ свят и Женевският дух. Шпионите на 60-те

Глава VI 1955 - За Космоса и Варшавския Договор.
В списание "Читалище". Литературни обиколки.

Глава VIII 1985 -Никарагуа и държавния тероризъм
1956 - XX конгрес на КПСС, а у нас Априлски вятър.

Глава IX 1985 -Процесът срещу Сергей Антонов.
1956 - Унгарските събития.

"НОЩНИ ДЕЖУРСТВА"

Книга VII 
Глава I  П Р Е Д Г О В О Р
Глава II  IN ME-MORIA
Глава III  1985 - Още за "Процеса на века" в Рим.
Глава IV  1985 -"Срещата на века": Рейгън - Горбачов.
Глава V  1985 - За правото да бъдеш информиран.
Глава VI  1985 - За "богатите бедняци".
Глава VII  1986 - Превратът в Йемен.
Глава VIІI  Тодор Живков - от селската читалищна сцена до абсолютната власт.
 
Глава IX  1925-1944 през погледа на дете и юноша.
1986 - За мемоарите на Христо Стратев.

Глава X  1986 - XXVII Конгрес на КПСС - Живков отново оцелява.
Глава XI  1986  - Разсъждения на тема Китай.
Глава XII Резюме на мемоарите на Христо Стратев.
Глава XIII 1986 - "Проста държава - слаб народ!"
Глава XIV 1986 - Катастрофата "Чернобил".
Глава XV 1986 - За наследника на Кадафи  и  за провала на съвещанието на експерти в Берн.
Глава XVI 1956 - За Адвокатурата изобщо.
Глава XVII 1986 - Към "пълна изборна победа"!
1956 - Софийското адвокатско баро.
Глава XVIII За "балтизацията" и Соболевата акция.
1956 - Събитията в Унгария.
Глава XIX 1986 Една прогноза за Горбачов.
1956 - Българската жена в бракоразводния процес.

"С Алеко Константинов (и жена ми) до Солун и обратно" София - Солун, 1986 г.
Глава I  ИДЕЯТА
Глава IІ  В ПОДГОТОВКА
Глава ІІI  Д-Р ПАНАЙОТИС СИМИТИС
Глава IV  НА ПЪТ!
Глава V ГРАНИЦАТА И ОТТАТЪК НЕЯ

ГлаваVI СЕРЕС - ПЪРВИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ГлаваVII ВЕСЕЛИ ЗЛОПОЛУЧИЯ В ДРАМА
ГлаваVIII КЪМ КАВАЛА! ПО-БЪРЗО!
Глава IX "БАТИС - БИЙЧ"
Глава X КАВАЛА! ОЩЕ ПО-ВЕСЕЛИ ЗЛОПОЛУЧИЯ
Глава XI ИНТЕРМЕДИЯ
Глава XII НА ПЪТ ЗА СОЛУН
Глава XIII ОБРАТНАТА СТРАНА НА КАПИТАЛИЗМА
Глава XIV „АГИА ТРИАДОС“
Глава XV В СОЛУН - „ПО СМЕЛО“!
Глава XVI ПАЗАР И „СЕКСУАЛНА
РЕВОЛЮЦИЯ“

Глава XVІI НА ПОЧИВКА
Глава XVІІI ДЕН ПОСЛЕДЕН
Глава XIX ЗАВРЪЩАНЕТО
Глава XX ЕПИЛОЗИ


Книга VIІI.
Глава I 1987 - За една "хуманна инициатива"  на СССР.

Глава II 1958- Двете "Ери"- Хрушчовата и Горбачовата. Борба на икономическия фронт.

Глава III 1987 - Демографски притеснения. За перспективите в България и Белгия.

Глава IV 1987 - За музикалните предавания по BBC. Книги за смет. За героя Тодор Ангелов и другите.Последно качване на 8.7.2020 г.
Очаквайте следващите глави.
Вашите впечатления може да споделите тук:

mail@donsky.eu