1967 - Седми "ге", на опитно поле
Kd20_1
Kd20_2
Kd20_3
Kd20_4
Kd20_5
Kd20_6
Kd20_7
Kd20_8
Kd20_9
Kd20_10
Kd20_11