1967 - И още опити на опитното поле
Kd21_01
Kd21_02
Kd21_03
Kd21_04
Kd21_05
Kd21_06
Kd21_07
Kd21_08
Kd21_09
Kd21_10
Kd21_11
Kd21_12
Kd21_13
Kd21_14
Kd21_15
Kd21_16
Kd21_17
Kd21_18
Kd21_19
Kd21_20
Kd21_21
Kd21_22
Kd21_23
Kd21_24
Kd21_25
Kd21_26
Kd21_27
Kd21_28
Kd21_29
Kd21_30
Kd21_31
Kd21_32
Kd21_33
Kd21_34
Kd21_35
Kd21_36
Kd21_37
Kd21_38
Kd21_39
Kd21_40
Kd21_41
Kd21_42
Kd21_43
Kd21_44
Kd21_45